algemeen

Vakantie is voor veel kinderen een verrijkende ervaring.  De hersenen worden op een andere manier gestimuleerd waardoor kinderen het geleerde van het afgelopen schooljaar, op hun eigen manier kunnen verwerken.  Bovendien leren ze ook tijdens de vakantie heel wat nieuwe dingen, die ze dan weer op school kunnen gebruiken.
Maar … uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de vakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na de vakantie een hoger leesniveau hebben.  Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij rekenen…
Dat kan een reden zijn om je kind te stimuleren in de vakantie bezig te blijven met (voorbereidend) lezen en rekenen.  Als ouder maak je zelf de afweging, waarbij je goed moet kijken naar de behoeftes van je kind.  En … energie tanken voor het volgende schooljaar is natuurlijk een belangrijke behoefte !
Lezen en rekenen zijn immers nooit helemaal uit beeld.  Een kind dat vertrouwd is gemaakt met lezen en rekenen, past de opgedane kennis toe, ook in spel en tijdens uitstapjes en vakantie.
Jij, als ouder, kan hem/haar daarbij helpen, erop attent maken.  Zo blijft je kind, ook tijdens de vakantie en op een speelse manier leren !