Bij afwezigheden gelieve de school voor 09.00 uur te contacteren.
Alle info i.v.m. afwezigheden kan u terug vinden op de website van het departement onderwijs.

AFWEZIGHEDEN
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/wat-mag-en-moet-op-school/aanwezig-of-afwezig